Zamówienia reklam w Roczniku PTBRiO 2017/2018 r. należy składać do 20 kwietnia 2017 r.

 


 

lp.

Reklama w Roczniku PTBRiO 2015/16

Koszt

netto

1.

Cała strona w dziale komentarze i analizy 

 3 500 zł

2.

Pół strony w dziale komentarze i analizy 

2 200 zł

3.

Okładka druga

4 500 zł

4.

Okładka trzecia

4 500 zł

5.

Okładka czwarta

sprzedana

6.

Format specjalny w dziale firmy badawcze* 

3 000 zł

 

*) Możliwość publikacji w tym formacie dotyczy firm które wypełniły ankietę PTBRiO/ESOMAR, oraz których minimum 50% dochodu pochodzi z badań, dodatkowo również spełniają jeden z poniższych warunków:

- jeden z pracowników jest Członkiem PTBRiO

- firma należy do OFBOR,
- jeden z pracowników jest Członkiem ESOMAR.

 

Zamawiam reklamę w Roczniku PTBRiO 2017/18

 
Email *
Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Telefon *
Dane do faktury - Nazwa Firmy *
Dane do faktury - Ulica *
Dane do faktury - Nr budynku i lokalu *
Dane do faktury - Kod pocztowy *
Dane do faktury - Miasto *
Dane do faktury - NIP *
Dane do faktury - Uwagi
Zamawiam reklamę w Rocznkiu PTBRiO *

 

Jeśli masz wątpliwości jaką reklamę chcesz zamówić skontaktuj się z Iwoną Ziółkowską tel. 22 648 44 92.

 

Rocznik zostanie wydany w czerwcu 2017 r.

 

Prosimy o wpłatę na konto najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2017 r.
ORA&Funksters Tomasz Sławiński, ul. Szarotki 11, 02-609 Warszawa, NIP 951-180-52-41
Idea Bank: 84 1950 0001 2006 0439 9456 0002.
Terminowa wpłata jest warunkiem publikacji reklamy.


Na zlecenie Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii realizację wydania Rocznika PTBRiO 2017/18 zapewnia firma ORA&Funksters.

____________________________________________________________________________________________________________

ORA&Funksters Tomasz Sławiński
ul. Szarotki 11
02-609 Warszawa
tel. 22 649 97 74, fax. 22 649 97 95
sekretariat@ptbrio.pl, www.ptbrio.plStrona została stworzona przez 24 Development.