Wypełnij formularz, by zapisać się na cykl zajęć w ramach Szkoły Consumer Intelligence PTBRiO

 

Email *
Imię osoby zgłaszającej *
Nazwisko osoby zgłaszającej *
Stanowisko *
Telefon *
Dane do faktury - Nazwa Firmy *
Dane do faktury - Ulica *
Dane do faktury - Nr budynku i lokalu *
Dane do faktury - Kod pocztowy *
Dane do faktury - Miasto *
Dane do faktury - NIP *
Imię uczestnika *
Nazwisko uczestnika *
Status członka PTBRiO *
Status studenta *
Skan legitymacji studenckiej
Uwagi
Kwota (by wybrać kwotę, zapoznaj się z cennikiem) *
email uczestnika *

 

Zobowiązujemy się do wpłaty zaliczki w wysokości 10% ceny od przysługującej kwoty w cenniku, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na podstawie wystawionej faktury pro forma.
W przypadku braku terminowej płatności zniżka zostanie anulowana. Terminowa wpłata zaliczki jest warunkiem rezerwacji miejsca.
Rezygnacji z udziału wiążącej się ze zwrotem wpłaconej zaliczki możn dokonać do dnia 31.08.2017 r.
 
 
Pozostałą cześć kwoty prosimy wpłacić do dnia 16.10.2017 r. na konto:

ORA&Funksters Tomasz Sławiński, ul. Szarotki 11, 02-609 Warszawa

Idea Bank, nr rachunku: 84 1950 0001 2006 0439 9456 0002

 

Jeżeli chcesz zgłosić się na szkolenie jako osoba prywatna prosimy wpisać to w polu "nazwa firmy" a w pozostałych polach wymaganych postawić np. kropkę. Osoba ta zamiast faktury vat dostanie paragon fiskalny.

 

Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inna osoba z Państwa firmy.

Na zlecenie Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii organizatorem szkoleń jest firma ORA&Funksters Tomasz Sławiński.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Biuro Organizacji Szkoły Consumer Intelligence PTBRiO

ul. Szarotki 11
02-609 Warszawa
tel. 22 649 97 74
www.ptbrio.pl, szkola@ptbrio.pl

 

 Strona została stworzona przez 24 Development.